Генерирате код в tobo.bg,  със зададен марж за всеки отделен хотел
Подреждате желаните таблици според Вашия приоритет / коя таблица в коя последователност да се покаже /
Всичко останало останало се променя автоматично:
- Stop sale
- Промоции
- Промяна на цени по ранни записвания
- Open sale

виж още при нашите клиенти:
Verso Travel
Sineva Travel
Karya Tour
Njoy Travel

Визията на таблицата, като размер и цвят на шрифт, размер и цветове на колонки и редове са примерни и може да бъдат съобразени с тези на Вашия сайт.

ЗАЯВИ ТОЗИ ПЛАН