tobo.bg е първият СУПТО за туристически агенции и туроператори одобрен от НАП по Наредба Н-18
под номер 677 в регистъра с одобрени софтуери!

Ето списъка с фискални устройства, с които сме тествали и с които може да работи tobo.bg:

фискален принтер

1. Това са поддържаните фискални устройства, с които сме тествали и с които tobo.bg може да работи:

 • Datecs DP-25, firmware: 263453 08Nov18 131, protocol: bg.dt.c.isl.com
 • Datecs WP-50, firmware: 261403 08Nov18 1050, protocol: bg.dt.c.isl.com
 • Datecs FP-2000, firmware: 1.00BG 23NOV18 1000, protocols: bg.dt.p.isl.com, bg.dt.p.isl.tcp
 • Datecs FP-700X, firmware: 266207 29Jan19 1634, protocols: bg.dt.x.isl.com, bg.dt.x.isl.tcp
 • Daisy CompactM, firmware: ONL-4.01BG, protocol: bg.dy.isl.com
 • Daisy CompactM, firmware: ONL01-4.01BG, protocol: bg.dy.isl.com
 • Eltrade A1, firmware: KL5101.1811.0.3 15Nov18 15:49, protocol: bg.ed.isl.com
 • Tremol FP01-KL-V2, firmware: 99C4, protocol: bg.zk.v2.zfp.com
 • Tremol M20, firmware: Ver. 1.01 TRA20 C.S. 25411, protocol: bg.zk.zfp.com
 • Incotex 300SM KL-Q, firmware: 2.11 Jan 22 2019 14:00, protocol: bg.in.isl.com
 • ISL5011S-KL, firmware: BG R1 21.01.201948, protocol: bg.is.icp.com

 

 

2. Tова са устройствата, които по функционалност могат да работят с tobo.bg

 • dt.c.isl - Datecs WP-50, Datecs DP-05, Datecs DP-05B, Datecs DP-05C, Datecs DP-25, Datecs DP-35, Datecs DP-150, Datecs DP-15
 • dt.p.isl - Datecs FP-650, Datecs FP-800, Datecs FP-2000, Datecs FMP-10, Datecs SK1-21F, Datecs SK1-31F
 • dt.x.isl - Datecs DP-25X, Datecs FMP-350X, Datecs FP-700X, Datecs WP-500X, Datecs FMP-55X, Datecs WP-50X, Datecs FP-700X, Datecs DP-150X, Datecs WP-25X, Datecs FP-700XE
 • zk.zfp - Tremol A19Plus, Tremol S21, Tremol M23, Tremol M20, Tremol FP15, Tremol SB, Tremol S25, Tremol FP24
 • zk.v2.zfp - Tremol Z-KL-V2, Tremol ZM-KL-V2, Tremol ZS-KL-V2, Tremol FP01-KL V2, Tremol FP05-KL V2, Tremol M-KL-V2, Tremol S-KL-V2, Tremol FP15 KL V2, Tremol FP03-KL V2, Tremol FP07-KL V2, Tremol FP01, Tremol FP21
 • ed.isl - Eltrade A1 KL, Eltrade A1 KL, Eltrade A3 KL, Eltrade B1 KL, Eltrade PRP 250F KL, Eltrade A6 KL, Eltrade B3 KL, EPSON TM - T810F KL модел 01, EPSON TM - T81F KL модел 03, ELTRADE PRP 250F KL
 • dy.isl - Daisy Compact S, Daisy Compact M, Daisy eXpert SX 01, Daisy eXpert SX, Daisy Compact M 02, Daisy Compact S 01, Daisy Perfect M 01, Daisy MICRO C 01, Daisy Compact M 01, Daisy eXpert 01, Daisy Perfect S 01, Daisy FX 1300, Daisy FX 1200C, Daisy Perfect SA, Daisy FX 21 01
 • in.isl - Incotex 133 KL-Q, Incotex 181 KL-Q, Incotex 777, Incotex 300SM KL-Q, Incotex 300S KL-Q
 • is.icp - ISL5011S-KL
Tobo.bg is approved

3. Ако използвате СУПТО, то задължително трябва да подадете декларация съгласно чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер за управление на продажбите в търговски обект, която може да подадете по електронен път през сайта на НАП:

Указания за попълване на приложение №32 към чл. 52з, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект, Секция „Информация за декларатора“:

При избор на населено място се визуализира списък с населени места, в които имате обекти, в които са регистрирани фискалните устройства (ФУ).

При натискане на бутон „Избери обект“ се визуализира списък с всички обекти в населеното място по начина, по който са въведени при регистрирането на ФУ-а в сървъра на НАП. Възможно е в списъка да се повтаря няколко пъти един и същи обект, ако в него са регистрирани няколко ФУ и при регистрацията им са въведени различни данни за този обект - номер, тип, наименование и адрес.

Изберете реда с най-вярно въведени данни за обекта, за който подавате информация. Имате възможност да направите корекция само в поле „Адрес“.

Необходимо е задължително да отбележите наличието на интернет-свързаност в обекта – чек-бокс „Наличие на интернет-свързаност в обекта“.

Секция „Информация за софтуер“

От бутон „Публичен списък на СУПТО“ изберете инсталирания софтуер в търговския обект.

Секция „Фискални устройства, свързани към софтуера“

Тук се попълват всички ФУ-а в търговския обект, които съгласно нормативната уредба е задължително да бъдат управлявани от СУПТО. Използват се бутони „Добави ред“ и „Избор на ФУ“. При натискане на бутон „Избор на ФУ“ се визуализира списък с всички ФУ-а, регистрирани в обекти на декларатора в избраното населено място.

Секция „Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи“

Тук се описват конкретно всички модули, програмни приложения или информационни системи, с които използваният СУПТО има свързаност и обменя информация.