Списък с резервации

Създавате неограничен брой резервации. Възможност за създаване на директна резервация от сайта Ви - при направена връзка с tobo.bg. Така няма да се налага да въвеждате цялата информация по резервацията, а клиентите ще го правят вместо Вас..

Списък с клиенти

Създавате собствена база данни с Вашите клиенти. Няма да се налага да въвеждате всеки път отново информация за пътувалите с Вас туристи

Плащания към доставчици

Следите всички плщания към доставчиците си, както и техните срокове. Така шансовете да пропуснете да направите плащане в даден срок са нинимизирани!

Финансови справки

Правите справки за приходи, раздоди и марж и печалба по зададен от Вас период, както и за бъдещи палащания от туристи!